Trả Hàng & Hoàn Tiền

Trong mọi trường hợp, GiupBanKhoeDep.vn mong muốn Người mua và GiupBanKhoeDep.vn liên hệ trao đổi với nhau về các phát sinh liên quan đến đơn hàng để được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả nhất.